Anfim ø 50 mm OEM - High Quality Flat Burrs for Haus / Haus Self/ ECM/Rocky

Anfim
in stock

Burrs ø 50 mm flat for Anfim Haus, Haus Self and ECM (Anfim) grinders. 

 

ø 50 mm / ø 30 mm - 7,6 mm - 3 holes